Historie Sint Jozef Paviljoen

Het Sint Jozef Paviljoen is in 1894 opgericht door de Sint Jozef parochie.

Het doel was een weeshuis te gaan exploiteren. In 1913 wordt 12 hectare landerijen met bijbehorende gebouwen, gelegen te Bloemendaal bij Gouda en Graaf Florisweg aangekocht. In 1913 wordt een deel van de grond weer verkocht om geld te genereren voor de realisatie van een weeshuis.

De Regenten laten allerlei plannen voor nieuwbouw ontwikkelen die om met name
financiƫle redenen geen doorgang vinden. De Regenten durven de nieuwbouw niet
aan. De grond wordt in deze jaren verhuurd aan boeren en voor een deel aan de
katholieke voetbal vereniging DONK. Na interventie van de Deken van Haarlem
besluiten de Regenten in 1927 eindelijk tot de bouw van het Sint Jozef Paviljoen.

In 1929 wordt het Sint Jozef Paviljoen officieel geopend Het omvat, naast ruimte voor
Het personeel, het weeshuis, 28 kamers voor ouden van dagen, en + 6 persoons-
kamers voor zieken.

Tussen 1929 en 1940 exploiteert de Stichting Sint Joseph Weeshuis het Jozef paviljoen. Tijdens de oorlogsjaren was het Paviljoen gevorderd door het duitse leger en deed dienst als Kriegslazarett. Op 26 november 1944 werd het Paviljoen gebombardeerd en praktisch voor de helft verwoest. Er vielen 17 doden.

Na de oorlog is zo snel als mogelijk met het puinruimen begonnen en is het resterende deel weer in gebruik genomen. Op 7 augustus 1945 werd besloten tot wederopbouw van het frontgedeelte.

Doordat het weeshuis na de oorlog niet meer terug kwam werd de naam van de Stichting Sint Joseph Weeshuis gewijzigd in de Stichting Sint Jozef Paviljoen.
In de daarop volgende jaren steeg het aantal bedden voor zieken geleidelijk naar 160.

Op een deel van het terrein is het bejaardenhuis Savelberg gebouwd.

In 1959 werd de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw van het ziekenhuis gedeelte inclusief het verpleegstershuis.

Eind 1961 werd, in verband met de maatschappelijke ontwikkelingen, gekozen voor een nieuwe organisatorische opzet. Er vond een scheiding plaats tussen het bejaardenhuis (Savelberg Stichting) en het ziekenhuis (St. Jozef ziekenhuis). De Stichting Sint Jozef Paviljoen bleef als goede doelen stichting en eigenaar van de grond en gebouwen wel bestaan.

Het ziekenhuis is later gefuseerd met het Bleulandziekenuis en is verdert gegaan onder de naam Groene Hart Ziekenhuis.

De Stichting Savelberg is opgegaan in de huidige organisatie Zorg Partners.
In 2007 is de locatie Sint Jozef Paviljoen verkocht aan een ontwikkelaar.

De St. Sint Jozef Paviljoen heeft, sinds die tijd geen onroerend goed meer in bezit.